• УВЕЛИЧЕТЕ СВОЯТА ЕФЕКТИВНОСТ
  • БЕЗПЛАТЕН ТЕСТОВ ПЕРИОД
  • ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ С EasyPay/ePay В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Софтуер за домоуправители - Новини

Нова версия 2.0.5
(2016-08-28)

В новата версия са добавени следните функционалности:

1. Нов екран с доставчици, където можете да си водите фирмите, на които плащате за направените разходи по управлението на ЕС.

2. Възможност да отбележите кой разход е платен и на кой доставчик, чрез бутона "Плати разхода" от менюто действия срущу всеки разход.

3. Нов екран "Баланси", където за всеки обект можете да създадете баланс за ФРО и останалите дейности. Паричния поток се насочва към съответния баланс според типа разход. В тази връзка в екрана с типове разходи вече има нова колона "баланс", чрез която указвате към кой баланс да се отчетат парите свързани с този тип разход.
За всеки тип баланс се генерира отделно задължение.

4. Нов екран "Сметки",  които са глобални за всички обекти и отразяват физическото местоположение на парите (в кой офис или сметка (банкова или epay) се намират) в момента. От меню действия чрез бутона "Движение по сметка" можете да местите средства от една сметка в друга

Молим,  който желае безплатно да премине към новата версия да се върже с нас.

Версия 2.0.4
(2016-06-20)

В новата версия са добавени следните функционалности:

1 - Възможност да разпределяте допълнителните приходи между собствениците на ЕС по зададен от вас критерий. Всеки конфигуриран апартамент ще получи своя дял от прихода като депозит на средства по сметка, които по-късно могат да бъдат използвани за  частично или пълно погасяване на задълженията.

2 - Възможност за автоматично частично или пълно погасяване на задълженията при въвеждане на депозит за даден апартамент.

Разбира се, всяко едно от горепосочените плащания е видимо и прозрачно за вашите абонати през клиентски портал PM-Client.

3 - Възможност за генериране на фактура от генерирано от системата задължение.

4 - Нов модул, чрез който хората, които обикалят да събират вноските имат възможност освен да проверят залъженията в реално време да отразяват и тяхното плащане или депозирането на средста по сметка на апартамент, издавайки документ за тях.

Версия 2.0.2
(2016-04-25)

С новата версия идват и нови функционалности.

В помощ на счетоводството на домоуправителя е добавена нова възможност той да определя кои типове разходи ще фактурира и кои не. В тази връзка е добавен и нов екран, който показва генерираните задължения от системата като към всяко задължение има колона, която отразява каква сума от това задължение домоуправителя трябва да фактурира.

Добавена е нова функционалост "Публични документи". Чрез нея домоуправителя има възможност на качва докумнти в системата, които да са видими чрез клиенския портал от неговите абонати.

 

PM-Client
(2016-01-14)

Клиентският портал PM-Client е вече готов!

PM-Client е портал за клиентите на професионалните домоуправители, който предоставя възможноста да следите свойте задължения, плащания и разходи на етажната собственост в реално време

Порталът е интегриран със системата PM-Pro и в реално време може да извлече исканата от вас информация за всеки абонатен номер и домоуправител.

Ползването на портала е абсолютно безплатно и цели да внесе прозрачност и увереност в начина по който се образуват месечните бюджети на етажните собствености като отговаря на въпроса кой колко пари дължи и точно за какво. Това улеснава както клиентите така и професионалните домоуправители в тяхната работа и комуникацията им с живущите.

Нова версия - 2.0
(2015-12-20)

Успешно завършихме нашата нова версия на Pm-pro.

В нея сме направили много подобрения на текущи функционалности и сме добавили нови такива.

Най-важната нова функционалност е възможноста всяко бюджетно перо да генерира отделно задължение(фактура). На пример, можете да обедините група разходи в едно задължение като "Месечна вноска" и други разходи като "Фонд ремонт и обновление" в отелно задължение.

После чрез отчет на системата можете да следите двата отделни баланси ("Месечна вноска" и "Фонд ремонт и обновление") и по този начин да водите "Фонд ремонт и обновление" на отделна каса ако желаете.

Интеграция с EasyPay/ePay
(2015-06-20)

Pm-pro успешно се интегрира с EasyPay/ePay посредством техния онлайн протокол.

За да ползвате новата интеграция е необходимо да сте регистриран търговец в EasyPay/ePay и

да раздадете абонатните номера генерирани от нашата система на вашите клиенти.

Когато приключите даден бюджет всяко генерирано задължение(фактура) към него в Pm-pro е мигновенно видимо и достъпно за плащане по абонатен номер онлайн през ePay или кеш на каса на EasyPay.

Всяко постъпило плащане от EasyPay/ePay на момента се отразява в Pm-pro и е видимо в отчетите на системата.