• УВЕЛИЧЕТЕ СВОЯТА ЕФЕКТИВНОСТ
  • БЕЗПЛАТЕН ТЕСТОВ ПЕРИОД
  • ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ С EasyPay/ePay В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Новини
Софтуер за домоуправители - Новини

Нова версия 2.0.5

В новата версия са добавени следните функционалности:

1. Нов екран с доставчици, където можете да си водите фирмите, на които плащате за направените разходи по управлението на ЕС.

2. Възможност да отбележите кой разход е платен и на кой доставчик, чрез бутона "Плати разхода" от мен ...

Прочети повече
Софтуер за домоуправители - Новини

Версия 2.0.4

В новата версия са добавени следните функционалности:

1 - Възможност да разпределяте допълнителните приходи между собствениците на ЕС по зададен от вас критерий. Всеки конфигуриран апартамент ще получи своя дял от прихода като депозит на средства по сметка, които по-късно могат да бъдат използвани за  ...

Прочети повече
Софтуер за домоуправители - Новини

Версия 2.0.2

С новата версия идват и нови функционалности.

В помощ на счетоводството на домоуправителя е добавена нова възможност той да определя кои типове разходи ще фактурира и кои не. В тази връзка е добавен и нов екран, който показва генерираните задължения от системата като към вс ...

Прочети повече
Виж всички

Софтуер за домоуправители - Начало

PM-Pro е специализиран софтуер в областа на професионалните домоуправители, който можете да пробвате за   безплатен тестов период, в който да се запознаете с функционалностите на продукта и да се уверите в негова ефективност и ползите, които ще ви донесе. Бъдете една стъпка пред вашите конкуренти, предлагайки на вашите абонати портал, чрез който могат да следят бюджета на ЕС, свойте задължения и плащания, да се информират и коментират по теми поставени от домоуправителя.

PM-Pro е предназначен както за професионални така и за не-професионални домоуправители, които искат да отпимизират своя труд и да предоставят на живущите решение, което ще им позволи да следят разходите и документите на етажната собственост, своите детайлни задължения и плащания онлайн.

Чрез него можете с лекота да водите и разраствате вашият бизнес без да се притеснявате за непрекъснато увеличаващият се обем от данни. Ние ви предлагаме цялостно решение, което включва убочение, сървъри, софтуер и подръжка.

PM-Pro е напълно интегриран с ePay/Easypay, от където вашите абонати могат да следят и плащат свойте задължения онлайн или на каса. Интеграцията е направена чрез техния онлайн протокол, което позволява без човешка намеса, генерираните задълженията от PM-Pro да се отразят автоматично в ePay/Easypay, а платените такива да се отчетат в реално време от системата.

PM-Pro има интеграция с мобилно приложение, чрез което мобилните касиери могат да следят задълженията на обектите в реално време на всяко мобилно устройсто. Да принтират документ за приетите пари на момента, чрез безжична връзка с мобилен принтер.

PM-Pro има интеграция с клиенткия портал PM-Client, от където вашите абонати могат да следят свойте задължения, плащания и разходи на етажната собственост в реално време.

Можете да видите демонстрационна версия на системата от страница Демо.

Можете да прочете ръководсвото за ползване на страница Ръководсвото за ползване.

Системата се състои от 4 главни модула

1. Администранивна част

Модулът е предназначен за операторите, които ще работят с програмата и основните негови възможности са:

- Възможност за въвеждане на неограничен брой етажни собствености, които управлявате.

- Възможност за въвеждане на разходи и допълнителни приходи за всяка от тях.

- Възможност за разпределяне на допълнителните приходи между собствениците по избрани критерий.

- Водене на сметка за всяка етажна собственост, която се дибитира автоматично при въведен разход и се кредитира автоматично при постъпил приход, плащане или депозит за някой от принадлежащите апартаменти.

- Възможност за въвеждане на неограничен брой видове разходи като определи кои ще фактурира и кои не, които ще се използват в системата при въвеждане на разходи, бюджетни пера, за генериране на бюджети или отчети.

- Към всяка етажна собственост да въведете неограничен брой апартаменти с тяхните характеристики като номер, квадратура и т.н.

- За всеки апартамент можете да конфигурирате в кои видове разходи участва и с каква тежест или фиксирана сума.

- Водене на сметка за всеки апартамент, която се дибитира автоматично при генериране на задължение и се кредитира автоматично при постъпило плащане или депозит.

- Възможнст за въвеждане на неограничен брой прецизно конфигурируеми бюджетни пера за даден отчетен месец и по този начин да формирате целия месечен бюджет за даден обект.

- Автоматично генериране на бюджетните вноски за всеки апартамент за всято бюджетно перо, които ако настъпи промяна по-късно могат да бъдат преизчислени с един клик стига бюджета да не е приключен.

- Да пренасяте бюджет от един месец за друг с един клик като системата автоматично отчита направени промени по апартаментите в обекта.

- Да генерирате месечните задължения според генерираните бюджетни вноски за апртаментите с един клик като приключите бюджет за даден отчетен месец.

- Възможност за коригиране на вече генерирано задължение или закръглянето им (до 1, 0.5 или 0.1) при приключване на бюджета.

- Възможност за генериране на отделни задължения за всеки тип разход, например можете да отделите фонт ремонт и обновление напълно от месечната вноска.

- Автомагично изпращане на имейл на апартаментите за новогенерираното им задължение.

- Автомагично погасяване на новогенерираните задължения от сметката на апартамента ако има налични стредства.

- Възможсност за пълно или частично погасяване на всяко едно задължение по всяко време.

- Възможсност за въвеждане на предварително депозирани средства по сметка на даден апартамент за бъдещи задължения. Когато се въвежда депозит, операторът има възможност да избере дали иска  с нововъведения депозит да се погасят текущите задължения на апартамнта.

- Възможсност да се принтира бюджета готов за предаване на етажната собственост.

- Новогенерираните задължения автоматично се отразяват в ePay/EasyPay в реално време и на вашият фирмен сайт ако е интегриран в системата.

- Възможност за въвеждане на повече от една вноска за вече генерираните задължения.

- Възможност за генериране на отчети по оператори, апартаменти, отчетни месеци и типове разходи.

2. Публична част

- Показва задълженията в реално време за апартаментите в данен обект.

3. Интеграция

- Интеграция в реално време с ePay/EasyPay (Няма нужда от сваляне и качване на отчети). Задължетията са видими в ePay/EasyPay в момента в който приключите бюджет и плащанията чрез ePay/EasyPay се отразяват в системата автоматично в реално време.

- интеграция с клиенткия портал PM-Client.

4. Контролен

- Чрез него можете да управлявате потребителите на системата и да определяте тяхните права в нея.

- Можете да създадете архив на базата данни, който да свалите на защитен ваш носител.

5. Мобилно приложение

- Чрез него мобилните касиери могат да следят задълженията на обектите в реално време на всяко мобилно устройсто. Да принтират документ за приетите пари на момента, чрез безжична връзка с мобилен принтер.