• УВЕЛИЧЕТЕ СВОЯТА ЕФЕКТИВНОСТ
  • БЕЗПЛАТЕН ТЕСТОВ ПЕРИОД
  • ПЪЛНА ИНТЕГРАЦИЯ С EasyPay/ePay В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Софтуер за домоуправители - Често задавани въпроси

PM-Pro е специализиран софтуер в областа на професионалните домоуправители чрез , който можете с лекота да водите и разраствате вашият бизнес без да се притеснявате за непрекъснато увеличаващият се обем от данни.

Можете да прочете ръководсвото за ползване на страница Ръководсвото за ползване.

Тук ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси относно работата със системата.

Предназначен е както за професионални така и за не-професионални домоуправители, които искат да отпимизират своя труд и да предоставят на живущите решение, което ще им позволи да следят разходите на етажната собственост и своите детайлни задължения и плащания онлайн.

Ако новият обект има налични пари в касата, когато го въвеждате то тогава отчетете тези пари като допълнителен приход с задна дата от екран "Други приходи".

Бутонът "Добави много апартаменти" в екран Апартаменти ви позволява чрез един клик да добавите много апартаменти за текуция обект на управление.

 

Когато искате да добавите старо задължение, това става чрез бутон "Добавяне на задължение" от меню действия.

Задълженията по месечните вноски се генерира автоматично при приключването на всеки бюджет.

 

Първо ви трябва подходящ тип разход за това например "Вноски по апартаменти" които ще се вижда в месечния бюджет. Как да добавите нов тип разход може да видите от "Как да добавя нов тип разход в системата?" на тази страница. След като имате вече тип разход трябва чрез бутон "Конфигуриране суми" от екран Апартаменти да изберете типа разход и да зададете сумата за всеки апартамент, с която той участва в разходът. Последно трябва да създанете бюджетно перо с този тип разход където да зададете, че разходът се разпределя по по фиксирани суми, а за Стойност не трябва да нанасяте нищо, сумата от всички фиксирани вноски по апартаменти за този разход ще бъде изчислена автоматично

Първо ви трябва подходящ тип разход за това например "Вноски по апартаменти" които ще се вижда в месечния бюджет. Как да добавите нов тип разход може да видите от "Как да добавя нов тип разход в системата?" на тази страница. След като имате тип разход трябва  да задедете каква е вноската на живущ за дадения обект. Срещу всеки обект в екран Обекти на управление чрез бутон "Настройки" в менюто действие можете са определите сумата на тази вноска. Последно трябва да създанете бюджетно перо с този тип разход където да зададете, че разходът се разпределя по "По вноска на човек". Сумата ще бъде изчислена автоматично от системата въз основа на въведената фиксирана вноски и сбора на всички въведени живущи по апартаментите.

Първо ви трябва подходящ тип разход за това например "Вноски по апартаменти" които ще се вижда в месечния бюджет. Как да добавите нов тип разход може да видите от "Как да добавя нов тип разход в системата?" на тази страница. След като имате тип разход трябва  да задедете каква е вноската на квадратен метър площ за дадения обект. Срещу всеки обект в екран Обекти на управление чрез бутон "Настройки" в менюто действие можете са определите сумата на тази вноска. Последно трябва да създанете бюджетно перо с този тип разход където да зададете, че разходът се разпределя по "По вноска на м2". Сумата ще бъде изчислена автоматично от системата въз основа на въведената фиксирана вноски и сбора на всички въведени квадратури по апартаментите.

Това можете да напривите от екран "Кампании набиране на средства"

Този екран ви позволява да добавяте и управляване кампании за набиране на средства на ЕС.
За всяка кампания системата следи и ви показва планираните, събраните и изразходваните средства за нея.
Всички разходи и приходи свързани с кампаниите се насочват автоматично към Фонд ремонт и обновление.
Чрез отчета по кампании можете да следите събирането на средствата и да отпечатвате документ с изпълнението на кампанията за ЕС.