ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРОДУКТЪТ

PM-Pro е специализиран софтуер, предназначен и обслужващ изцяло дейността на професионалните домоуправители - юридически лица. Чрез PM-Pro специализираните дружества, предоставящи услуги по управление на сгради в режим на етажна собственост, както и фирмите, занимаващи се с управление на имоти, могат цялостно и напълно да обхванат процеса на работа: от една страна с - техните клиенти, и от друга – с доставчиците на услуги.

РЕШЕНИЕТО ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Ако вие сте професионален домоуправител, чрез PM-Pro можете с лекота да водите и разраствате вашия бизнес, без да се притеснявате от непрекъснато нарастващия обем от данни, които се налага да обработвате.

С помощта на PM-Pro можете:

 • да въвеждате неограничен брой етажни собствености и неограничен брой апартаменти към тях;
 • да генерирате с един клик месечните задължения на всички апартаменти, съобразно определените бюджетни вноски;
 • да изпращате автоматично задълженията на абонатите към ePay/Easypay, както и
 • да изпращате уведомление на всеки един от клиентите на електронната му поща;
 • да правите справки, отчети и да извличате всякакъв вид обратната информация, с цел пълно следене на: наличности в каси, банкови сметки, задължения на обекти и т.н..
 • да генерирате с един клик фактури или други документи към всяка етажна собственост или конкретен апартамент
 • да управлявате общите събрания към всяка етажна собственост заедно с документите и задачите свързани с тях.
 • да управлявате договорите към всяка етажна собственост.
 • да генерирате домава книга по последните изисквания на ЗУЕС

Онлайн интеграцията в реално време с ePay/Easypay, осигурява на Вашите абонати възможност да следят и плащат своите задължения по електронен път или на касите на Easypay. Интеграцията е направена чрез онлайн протокола на ePay, което позволява без човешка намеса, генерираните задължения от PM-Pro да се отразят автоматично в ePay/Easypay, а платените такива да се отчитат незабавно в системата.

Мобилното приложение на PM-Pro улеснява максимално работата на мобилните касиери, позволявайки им при събиране на вноските на място да следят задълженията на обектите в реално време на всяко мобилно устройство, както и да принтират документ за приетите пари на момента, чрез безжична връзка с мобилен принтер.

Чрез онлайн интеграцията с клиентския портал „PM-Client“, вие гарантирате на вашите абонати пълна прозрачност, осигурявайки им възможността да следят направените плащания, задълженията си и разходите на етажната собственост.

Заедно с продукта PM-Pro, ние ви предлагаме и цялостно решение за вашата дейност, което включва:

 • БЕЗПЛАТЕН тестов период;
 • перфектно работещ софтуер;
 • поддръжка на фискални и нефискални мобилни принтери;
 • индивидуални решения, съобразени с вашите специфични нужди;
 • обучение на вашите служители;
 • непрекъсната онлайн подкрепа по всякакви възникнали въпроси на откритата ни телефонна линия;
 • отделно сървърно пространство и гарантирана защита на данните;
 • надеждна и бърза техническа поддръжка.

ОПИСАНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ

PM-Pro се състои от четири главни модула:

1.Административен модул

Модулът е предназначен за операторите, които ще работят с програмата и основните негови възможности са:

 • въвеждане на неограничен брой етажни собствености, които управлявате;
 • въвеждане на неограничен брой апартаменти и други обекти към всяка от етажните собствености, с детайлно описание на техните характеристики като: номер, квадратура, брой и имена на живущите и т.н.;
 • изготвяне и поддържане на домова книга по ЗУЕС;
 • лесно и бързо изготвяне на месечен бюджет на етажната собственост, с неограничен брой бюджетни пера и възможност за прецизно конфигуриране на разходите за всеки апартамент, в зависимост от това в кои разходи участва и с каква тежест;
 • автоматично генериране на бюджетните вноски за всеки апартамент и за всяко бюджетно перо, които при настъпила по-късно промяна могат да бъдат преизчислени с един клик;
 • генериране на отделни задължения за всеки тип разход: Фонт ремонт и обновление и Месечна вноска;
 • коригиране на вече генерирано задължение или закръглянето му ( до 1, 0.5 или 0.1 ) при приключване на бюджета;
 • онлайн интеграция в реално време с ePay/EasyPay, осигуряваща видимост на задълженията в ePay/EasyPay в момента, в който бъде приключен месечния бюджет и автоматично отразяване на плащанията чрез ePay/EasyPay в системата;
 • автоматично изпращане на имейл на апартаментите за новогенерираното им задължение;
 • пренасяне на бюджет от един месец за друг с един клик, като системата автоматично отчита евентуално направените промени по апартаментите в обекта;
 • въвеждане на неограничени по вид и брой разходи и приходи, свързани с генерираните в системата бюджетни пера на етажните собствености;
 • водене на отделна сметка за всеки апартамент, която се увеличава автоматично при генериране на задължение и се намалява автоматично при постъпило плащане или платен депозит;
 • водене на различни видове сметки и подсметки към тях за всяка етажна собственост, които се намаляват автоматично при извършен разход и се увеличават автоматично при постъпило плащане или платен депозит;
 • добавяне и управление на кампании за набиране на средства по конкретни проекти на етажната собственост, вкл. детайлно следене и отчитане на постъпленията и направените разходи по кампанията;
 • разпределяне на допълнителните приходи между собствениците по зададени критерии;
 • автоматично погасяване на новогенерираните задължения от сметката на апартамента, в случай на налични средства;
 • пълно или частично погасяване на всяко едно задължение по всяко време;
 • въвеждане на предварително депозирани средства по сметка на даден апартамент за бъдещи задължения, с осигурена възможност за избор дали от нововъведения депозит да се погасят текущите задължения на апартамента или не;
 • генериране на различни видове отчети по изпълнението на месечния бюджет с възможност за принт и предаване на етажната собственост;
 • генериране на отчети по оператори, апартаменти, отчетни месеци, типове разходи и т.н.

2. Публичен модул: PM-Client

Публичният модул PM-Client осигурява възможност на абонатите да виждат чрез свободен достъп през интернет своите задължения, плащания, разходите на етажната собственост, както и всякаква друга информация по преценка на професионалния домоуправител.

Порталът е интегриран със системата PM-Pro и в реално време може да извлече информацията за всеки абонатен номер и домоуправител.

Ползването на портала е гаранция за прозрачност и увереност в начина, по който се образуват месечните бюджети на етажните собствености, отговаряйки на въпроса кой колко пари дължи и точно за какво. Това улеснява както клиентите така и професионалните домоуправители в тяхната работа и комуникацията им с живущите.

За ползването на PM-Client абонатът трябва предварително да получи информация за достъп, състояща се от: номер на професионалния домоуправител, абонатен номер и парола.

3. Контролен модул

Този модул е предназначен за мениджърите, управляващи дружествата – професионални домоуправители. Чрез него се извършва конфигурирането и достъпа на различните видове потребители в административния модул и мобилното приложение на системата и се задават правата им за работа в тях.

4. Мобилно приложение

Чрез него мобилните касиери могат да следят задълженията на обектите в реално време на всяко мобилно устройство. Да принтират документ за приетите пари на момента, чрез безжична връзка с мобилен принтер.

Мобилното приложение на PM-Pro може да се изтегли от Google Play Store и да се инсталира на всяко мобилно устройство (телефон или таблет), което работи под версия на Android 5.0 или по-висока.

Интеграции: ePay/EasyPay; PM-Client; мобилно приложение.

Запитване за оферта Условия за ползване

НОВ МОДУЛ „Събрания“

Дата: 01-11-2023

Модулът предоставя възможност информацията за всички предстоящи и минали общи събрания на всички управлявани сгради да се събере и администрира от едно място.

Модулът позволява данните като дневен ред, взети решения, протоколи и други документи от общите събрания да бъде публикувана на Клиентския портал на PM-Pro и съответно да бъде предоставена на живущите по един леснодостъпен и прозрачен начин. Внимание: Модул Събрания е свързан и работата с него се допълва от Модул Техници

НОВ МОДУЛ „Договори“

Дата: 01-11-2023

Модулът предоставя възможност информацията за всички действащи и прекратени договори на всички управлявани сгради, както и с всякакъв вид други контрагенти (извън етажните собствености) да се събере и администрира от едно място.

НОВ МОДУЛ „ТЕХНИЦИ“

Дата: 01-05-2018

Модулът е предназначен да допълни PM-Pro, чрез разширяване на обхвата му в посока автоматизиране и управление на информацията, свързана с извършваните от техниците на професионалните домоуправители ремонти в етажните собствености (ЕС)

Техниците, които извършват ремонти могат да достъпят поставените им от мениджърите задачи през отделна платформа, наречена „Платформа техници“, на отделен интернет адрес.

Модулът позволява да се следят и контролират времето за извършване на дейността, вложените стоки и материали в ремонта, както и статуса на всяка поставена задача.

Каним всички настоящи клиенти на PM-Pro, които искат да ползват модула, да ни изпратят писмена заявка по e-mail. До 31.12.2017 г. ползвате безплатен демо-период.

Повече информация можете да прочетете на страницата ни „Помощ“

НОВ МОДУЛ „ФИРМИ И ФАКТУРИ“

Дата: 09-04-2018

Модулът е предназначен да допълни PM-Pro, чрез разширяване на обхвата от дейностите, които се администрират чрез него. Модулът позволява издаването на документи за разходи (фактури, проформа фактури) и оферти към клиентите на професионалните домоуправители – етажните собствености, които те управляват, както и всички други клиенти, с които те работят или желаят да работят.

Каним всички настоящи клиенти на PM-Pro, които искат да ползват модула, да ни изпратят писмена заявка по e-mail. До 31.12.2017 г. ползвате безплатен демо-период.

Повече информация можете да прочетете на страницата ни „Помощ“

PM-Pro: Ново допълнение към версия 2.0.5

Дата: 01-11-2017

В новата версия е добавен нов екран „Потребители“. Намира се в меню Инструменти.

Позволява да добавяте и изтривате потребителите, които имат достъп до вашата системата на PM-Pro. При клик върху бутон Действия/Обекти, намиращ се в началото на всеки ред с всеки отделен потребител, можете да укажете видимите за него обекти, съответно онези, които той няма да има възможност да достъпва.

Забележка: задължително трябва да е пуснат филтъра на потребителя. Става чрез тик върху иконката в колона „Филтър обекти“.

PM-Pro: Нова версия 2.0.5

В новата версия са добавени следните функционалности: 1. Нов екран с доставчици, на които плащате; 2. Възможност за отбелязване, че разхода и платен и на кой доставчик; 3. Нов екран „Баланси“. 4. Нов екран „Сметки“ и др.